35 ש"ח 

(תוספת מסחרי 5 ש"ח )


66 ש"ח 

(תוספת מסחרי 10 ש"ח )


75 ש"ח 

(תוספת מסחרי 10 ש"ח )